ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 51 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 48 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน