ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน