ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน