ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 84.1 ทอง 4  
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 83.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 82.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 82.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 80.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 78.9 เงิน 10  
11 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 78.1 เงิน 11  
12 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 77.3 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 76.1 เงิน 13  
14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 75.3 เงิน 14  
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน