ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน