ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 74 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม.26 (มหาสารคาม) 42 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 16 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 16 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 16 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 12 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 1 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน