ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม.26 (มหาสารคาม) 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 35 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 35 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 22 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 17 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 12 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 10 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 10 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 8 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 8 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 7 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน