ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 40 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 26 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 24 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 22 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน