ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 71.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 69.6 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 65.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 64.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 62.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 62.2 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 61.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน