ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 92.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 63.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 4  
9 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน