ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  
15 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน