ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนมิตรภาพ สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 10  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) - -  
14 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน