ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 88.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 84.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 83.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 83.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 83.1 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) 81.9 ทอง 8  
9 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน