ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงนารี สพม.26 (มหาสารคาม) 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -  
10 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -  
11 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.26 (มหาสารคาม) - -  
12 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน