หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000616 การแข่งขันวงโปงลาง ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ หอประชุม 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
2 000617 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
3 000618 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (พิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
4 000621 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (แคน) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-
5 000622 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (โหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนบรบือ โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]