หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121-122 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30 ห้องประชุมกรรมการ
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121-122 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30 116
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-113 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30 117
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112-113 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30 123
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114-115 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114-115 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127-128 19 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127-128 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 19 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
14 000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]