หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนบรบือและโรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 424 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00 -
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 425 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00 -
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 411-412 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00 -
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 417-418 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00 -
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ห้อง ห้องTOT 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00 -
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ห้อง ห้องTOT 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00 -
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 432 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00 -
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 435 19 ก.ย. 2555 09.00-12.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]