ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 48 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนมหิธรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 43 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 40 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 26 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 23 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 21 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 16 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
22 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
23 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
24 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  
25 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
26 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน