ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 37.67 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 32 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 31 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 29 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 24 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 21 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 18.67 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 18.33 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 11 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
21 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
22 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  
23 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
24 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน