ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93.6 ทอง 5  
7 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.4 ทอง 7  
9 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.2 ทอง 9  
11 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.8 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.4 ทอง 18  
19 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.2 ทอง 19  
20 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.6 ทอง 20  
22 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.8 ทอง 24  
25 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.2 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.8 ทอง 27  
28 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.8 ทอง 27  
29 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.8 ทอง 27  
30 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.6 ทอง 32  
33 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.4 ทอง 33  
34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.4 ทอง 33  
35 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.2 ทอง 35  
36 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.2 ทอง 35  
37 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.6 ทอง 38  
39 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.6 ทอง 38  
40 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.6 ทอง 38  
41 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.4 ทอง 41  
42 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.8 ทอง 42  
43 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.6 เงิน 45  
46 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.6 เงิน 45  
47 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.2 เงิน 47  
48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 48  
50 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.8 เงิน 50  
51 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.8 เงิน 50  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.8 เงิน 50  
53 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.8 เงิน 50  
54 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 54  
55 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 54  
56 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 54  
57 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 54  
58 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 54  
59 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 59  
60 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.6 เงิน 60  
61 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน