ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.5 ทอง 6  
8 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.5 ทอง 6  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.5 ทอง 6  
10 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.17 ทอง 11  
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียน หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.17 ทอง 16  
17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.17 ทอง 21  
22 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.83 ทอง 23  
24 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.83 ทอง 23  
25 โรงเรียนสองครพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.83 ทอง 23  
26 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.83 ทอง 23  
27 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.83 ทอง 23  
28 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.83 ทอง 23  
29 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.5 ทอง 30  
31 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.5 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.5 ทอง 30  
33 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.5 ทอง 30  
34 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.5 ทอง 30  
35 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.5 ทอง 30  
36 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.5 ทอง 30  
37 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.5 ทอง 30  
38 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.5 ทอง 30  
39 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.5 ทอง 30  
40 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.5 ทอง 30  
41 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.5 ทอง 30  
42 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.33 ทอง 42  
44 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.33 ทอง 42  
45 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.33 ทอง 42  
46 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.33 ทอง 42  
47 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.33 ทอง 42  
48 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.33 ทอง 42  
49 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.33 ทอง 42  
50 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.33 ทอง 42  
51 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.33 ทอง 42  
52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.33 ทอง 42  
53 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.33 ทอง 42  
54 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.33 ทอง 42  
55 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.17 ทอง 55  
56 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.17 ทอง 55  
57 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.17 ทอง 55  
58 โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.17 ทอง 55  
59 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 59  
60 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 59  
61 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.67 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน