ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
20 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
21 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน