ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.3 เงิน 5  
6 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60.6 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
14 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
15 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน