ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.3 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62.3 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60.6 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60.6 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.3 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 35.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 34.5 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
24 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
26 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
27 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน