ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 63 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 59 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 58 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 58 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 58 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 56 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 55 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 55 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 52 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 52 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 52 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 48 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 48 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 48 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 48 เข้าร่วม 46  
50 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 47 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 46 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 45 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 44 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 43 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 42 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 41 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 39 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 38 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 23 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 11 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน