ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 12  
15 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 12  
16 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 16  
19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73 เงิน 16  
20 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 59 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 56 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 53 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 53 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 52 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 51 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 51 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 51 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 51 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 49 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 49 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 49 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 49 เข้าร่วม 40  
45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 49 เข้าร่วม 40  
46 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 48 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 48 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 46 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 46 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 45 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 44 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 42 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 32 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 31 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 30 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 16 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 7 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน