ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.29 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.86 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.57 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.29 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.86 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.57 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.57 ทอง 9  
11 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.43 ทอง 12  
13 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.29 ทอง 13  
14 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.29 ทอง 13  
15 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.43 ทอง 15  
16 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.14 ทอง 16  
17 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.71 ทอง 18  
19 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.71 ทอง 18  
20 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.43 ทอง 20  
21 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.43 ทอง 20  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.43 ทอง 20  
23 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.71 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.43 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.86 ทอง 26  
27 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.29 ทอง 27  
28 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.29 ทอง 27  
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.29 ทอง 27  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.14 ทอง 30  
31 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.86 ทอง 31  
32 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.71 ทอง 32  
33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.57 ทอง 33  
34 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.57 ทอง 33  
35 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.14 ทอง 35  
36 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.86 ทอง 36  
37 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.71 ทอง 37  
38 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.86 ทอง 39  
40 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.71 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.71 ทอง 40  
42 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.43 ทอง 42  
43 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.71 ทอง 43  
44 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.29 ทอง 44  
45 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.14 ทอง 45  
46 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.71 เงิน 46  
47 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.57 เงิน 47  
48 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.14 เงิน 48  
49 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.57 เงิน 49  
50 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.29 เงิน 50  
51 โรงเรียนละหานทรายวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.71 เงิน 51  
52 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.86 เงิน 53  
54 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.43 เงิน 54  
55 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.43 เงิน 54  
56 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.86 เงิน 56  
57 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน