ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.25 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.5 ทอง 10  
12 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 14  
17 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.5 ทอง 18  
19 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.5 ทอง 20  
22 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.5 ทอง 20  
23 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.25 ทอง 23  
25 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.25 ทอง 23  
26 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.75 ทอง 26  
28 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.75 ทอง 26  
29 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.5 ทอง 29  
30 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.25 ทอง 30  
31 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.25 ทอง 30  
32 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.75 ทอง 33  
34 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.75 ทอง 36  
38 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.75 ทอง 38  
39 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.5 ทอง 39  
40 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.25 ทอง 40  
41 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.25 ทอง 40  
42 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.5 ทอง 44  
45 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.25 ทอง 45  
46 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.75 เงิน 46  
47 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.5 เงิน 47  
48 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.75 เงิน 48  
49 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 49  
51 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 51  
52 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.5 เงิน 52  
53 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.75 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65.25 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.5 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
57 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน