ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.14 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.59 ทอง 6  
7 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.56 ทอง 7  
8 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.36 ทอง 8  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.14 ทอง 9  
10 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.1 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.76 ทอง 11  
12 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.76 ทอง 11  
13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.7 ทอง 13  
14 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.36 ทอง 15  
16 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.32 ทอง 16  
17 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.57 ทอง 19  
20 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.46 ทอง 20  
21 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.1 ทอง 21  
22 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 22  
23 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.9 ทอง 23  
24 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.84 ทอง 24  
25 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.78 ทอง 26  
27 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.7 ทอง 27  
28 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.59 ทอง 29  
30 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.5 ทอง 30  
31 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.42 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.89 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.7 ทอง 33  
34 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.7 ทอง 33  
35 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.1 ทอง 35  
36 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.8 ทอง 36  
37 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.4 ทอง 37  
38 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.96 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.7 ทอง 39  
40 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.6 ทอง 40  
41 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.4 ทอง 41  
42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.9 ทอง 42  
43 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.2 ทอง 43  
44 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.1 ทอง 44  
45 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.5 ทอง 45  
46 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.5 ทอง 45  
47 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.9 ทอง 47  
48 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.37 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน