ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.6 ทอง 4  
6 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95.1 ทอง 7  
8 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 8  
10 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.9 ทอง 10  
11 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.9 ทอง 10  
12 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94.9 ทอง 10  
13 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.7 ทอง 13  
14 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.7 ทอง 13  
15 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.1 ทอง 17  
18 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94.1 ทอง 17  
19 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง 19  
20 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.8 ทอง 20  
22 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.8 ทอง 20  
23 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.7 ทอง 23  
24 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.4 ทอง 24  
26 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.4 ทอง 24  
27 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.3 ทอง 27  
28 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.3 ทอง 27  
29 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.3 ทอง 27  
30 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.3 ทอง 27  
31 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 31  
32 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.5 ทอง 32  
33 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.5 ทอง 32  
34 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.5 ทอง 32  
35 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 35  
36 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 35  
37 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.5 ทอง 37  
38 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.5 ทอง 37  
39 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.5 ทอง 37  
40 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.4 ทอง 40  
41 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 41  
43 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.8 ทอง 43  
44 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.8 ทอง 43  
45 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.2 ทอง 45  
46 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77 เงิน 46  
47 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  
51 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
52 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
53 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน