ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97.85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.71 ทอง 7  
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.14 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.14 ทอง 8  
10 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.85 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.85 ทอง 11  
13 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.71 ทอง 13  
14 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.57 ทอง 14  
15 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.57 ทอง 14  
16 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.57 ทอง 14  
17 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.57 ทอง 14  
18 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.28 ทอง 18  
19 โรงเรียนขุมคำวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.28 ทอง 18  
20 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.28 ทอง 18  
21 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.28 ทอง 18  
22 โรงเรียนละหานทรายวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.14 ทอง 22  
23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 23  
25 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 23  
26 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 23  
27 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.85 ทอง 27  
28 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.85 ทอง 27  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.85 ทอง 27  
30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.71 ทอง 30  
31 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.71 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.71 ทอง 30  
33 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.71 ทอง 30  
34 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.71 ทอง 30  
35 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.71 ทอง 30  
36 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.71 ทอง 30  
37 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.57 ทอง 37  
38 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.57 ทอง 37  
39 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.57 ทอง 37  
40 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.57 ทอง 37  
41 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.42 ทอง 41  
42 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.42 ทอง 41  
43 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.42 ทอง 41  
44 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.42 ทอง 41  
45 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.42 ทอง 41  
46 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.28 ทอง 46  
47 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.28 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.28 ทอง 46  
49 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.14 ทอง 49  
50 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.85 ทอง 51  
52 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.57 ทอง 52  
53 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.28 ทอง 53  
54 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.57 ทอง 54  
55 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน