ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน