ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุมคำวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 5  
9 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน