ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.6 ทอง 7  
9 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.3 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.6 ทอง 12  
14 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.3 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม (รัชมังคลาภิเษก) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.3 ทอง 17  
18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.3 ทอง 19  
20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 20  
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 20  
23 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.6 ทอง 23  
24 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.6 ทอง 23  
25 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.6 ทอง 23  
26 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.6 ทอง 23  
27 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.3 ทอง 27  
28 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 28  
30 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.3 ทอง 31  
32 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.6 ทอง 34  
36 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.3 ทอง 36  
37 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.3 ทอง 36  
38 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.3 ทอง 36  
39 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.3 ทอง 36  
40 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.3 ทอง 36  
41 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.3 ทอง 36  
42 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.3 ทอง 36  
43 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.3 ทอง 43  
44 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.3 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.6 ทอง 45  
46 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.3 ทอง 46  
47 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.3 ทอง 46  
48 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.3 ทอง 46  
49 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 49  
51 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.6 ทอง 51  
52 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.6 ทอง 51  
53 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.6 ทอง 51  
54 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 54  
55 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.3 ทอง 55  
56 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.6 เงิน 56  
57 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.6 เงิน 57  
58 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
59 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน