ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.6 ทอง 11  
13 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.3 ทอง 13  
14 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.3 ทอง 13  
15 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.3 ทอง 16  
17 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.6 ทอง 17  
19 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.3 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.3 ทอง 21  
22 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.3 ทอง 23  
24 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.3 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.3 ทอง 32  
33 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.3 ทอง 32  
34 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.2 ทอง 34  
35 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.1 ทอง 35  
36 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.3 ทอง 40  
41 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.3 เงิน 42  
43 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.3 เงิน 42  
44 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  
45 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  
46 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
47 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน