ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม (รัชมังคลาภิเษก) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.58 ทอง 6  
7 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.42 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.17 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.3 ทอง 16  
17 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.6 ทอง 19  
20 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.42 ทอง 20  
21 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.3 ทอง 23  
24 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.17 ทอง 24  
25 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.08 ทอง 25  
26 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.8 ทอง 26  
27 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.8 ทอง 26  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.5 ทอง 29  
30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.42 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.42 ทอง 30  
32 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.7 ทอง 33  
34 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.7 ทอง 33  
35 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.6 ทอง 35  
36 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.58 ทอง 36  
37 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.25 ทอง 37  
38 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.83 ทอง 38  
39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.8 ทอง 39  
40 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.5 ทอง 40  
41 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.5 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.33 ทอง 42  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.8 ทอง 44  
45 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.3 ทอง 45  
46 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.3 ทอง 45  
47 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.4 ทอง 47  
48 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.8 ทอง 48  
49 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.7 ทอง 49  
50 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
53 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา No name - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน