ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชินูทิศ2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 12  
14 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 12  
15 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 12  
16 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 12  
17 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 17  
21 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 17  
22 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 17  
23 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 17  
24 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 17  
25 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 17  
26 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 17  
27 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 27  
28 โรงเรียน ปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 28  
30 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 28  
31 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 28  
32 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 28  
33 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 28  
34 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 34  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 34  
36 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 38  
41 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 41  
42 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 41  
43 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 41  
44 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 44  
45 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 45  
46 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 45  
47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 45  
48 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 49  
51 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 49  
52 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 52  
53 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 52  
54 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 52  
55 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 52  
56 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 52  
57 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 52  
58 โรงเรียนหินโงใพทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน