ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง 4  
10 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 4  
11 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 4  
12 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 12  
16 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 12  
17 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 12  
18 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 18  
19 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 18  
20 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 18  
21 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 18  
22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 22  
23 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 23  
26 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 23  
27 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 27  
29 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 27  
30 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 27  
31 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 27  
32 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 27  
33 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 27  
34 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 27  
35 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 27  
36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 36  
39 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 36  
40 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 40  
42 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 42  
44 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 44  
46 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 44  
47 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 44  
48 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 44  
49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 44  
50 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 44  
51 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 51  
54 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 51  
55 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 51  
56 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 56  
58 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 59  
60 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 59  
61 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน