ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.1 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.1 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.1 ทอง 9  
10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนพานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.5 ทอง 14  
16 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.3 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.8 ทอง 18  
20 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.5 ทอง 20  
22 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.5 ทอง 20  
23 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.5 ทอง 20  
24 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.5 ทอง 20  
25 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.3 ทอง 26  
27 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.3 ทอง 26  
28 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.16 ทอง 28  
29 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.16 ทอง 28  
30 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.16 ทอง 28  
31 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดแสงอุทัยวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.83 ทอง 34  
35 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.83 ทอง 34  
36 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.83 ทอง 34  
37 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.83 ทอง 34  
38 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.6 ทอง 38  
39 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.5 ทอง 39  
40 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.5 ทอง 39  
41 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.33 ทอง 41  
43 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 43  
45 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 43  
46 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.8 ทอง 46  
47 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.66 ทอง 47  
48 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.66 ทอง 47  
49 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.6 ทอง 49  
50 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.5 ทอง 50  
51 โรงเรียนนารีนุกูล2 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.3 ทอง 51  
52 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.3 ทอง 51  
53 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.3 ทอง 51  
54 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 54  
55 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.83 ทอง 55  
56 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.66 ทอง 56  
57 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.33 ทอง 57  
58 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.33 ทอง 57  
59 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.5 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน