ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 10  
13 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 13  
17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 13  
18 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 13  
19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 13  
20 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 13  
21 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 13  
22 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 13  
23 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 13  
24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 13  
25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 13  
26 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 13  
27 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 28  
31 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 28  
32 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 32  
33 โรงเรียน หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 37  
38 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 38  
42 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 38  
43 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 38  
44 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 38  
45 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 38  
46 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 38  
47 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 38  
48 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 38  
49 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 38  
50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 38  
51 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 38  
52 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 38  
53 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 38  
54 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 38  
55 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 38  
56 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 38  
57 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 57  
58 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 57  
59 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 60  
61 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน