ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 12  
16 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 12  
17 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 12  
18 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 12  
19 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 22  
26 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 22  
27 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 22  
28 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 22  
29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 22  
30 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 22  
31 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 22  
32 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 22  
33 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 22  
34 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 22  
35 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 22  
36 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 22  
37 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 22  
38 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 22  
39 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 22  
40 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 22  
41 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 22  
42 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 22  
43 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 22  
44 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 22  
45 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 22  
46 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 22  
47 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 22  
48 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 22  
49 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 22  
50 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 22  
51 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 22  
52 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 22  
53 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 22  
54 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 22  
55 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 22  
56 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 22  
57 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 22  
58 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 58  
59 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 58  
60 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน