ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.7 ทอง 6  
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.3 เงิน 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.7 เงิน 12  
13 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.7 เงิน 12  
14 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.7 เงิน 14  
15 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69.7 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67.7 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.3 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.7 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 63.7 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 63.3 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61.7 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61.3 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.3 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 59.3 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 59.3 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58.3 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 57 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56.7 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 56.7 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 55.7 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 54.7 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 48.7 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 48.7 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 43 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 38.7 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 36.3 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
47 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
48 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
49 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
50 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน