ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 99.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 13  
16 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 13  
17 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 13  
18 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 13  
19 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 19  
23 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 23  
27 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 23  
28 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 28  
31 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 28  
32 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 28  
33 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 28  
34 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 34  
41 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 34  
42 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 34  
43 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 34  
44 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 34  
45 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 34  
46 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 34  
47 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 34  
48 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 34  
49 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 34  
50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 34  
51 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 34  
52 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 34  
53 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 34  
54 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 34  
55 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 34  
56 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 34  
57 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 34  
58 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 34  
59 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 34  
60 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
61 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
62 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน