ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 5  
8 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 5  
9 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 5  
10 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 10  
15 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 10  
16 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 10  
17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 10  
18 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 10  
19 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 21  
24 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73 เงิน 21  
25 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 21  
26 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72 เงิน 26  
29 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71 เงิน 30  
33 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 30  
34 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 67 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 39  
44 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 39  
45 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 45  
49 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 45  
50 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 45  
51 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 51  
58 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 51  
59 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 51  
60 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61 ทองแดง 60  
62 โรงเรียนหินโงใพทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน