ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 11  
15 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 11  
16 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 16  
20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 16  
21 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 21  
24 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 21  
25 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 21  
26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 26  
30 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 26  
31 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 26  
32 โรงเรียนพอกพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 26  
33 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 26  
34 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 26  
35 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 26  
36 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 26  
37 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 37  
41 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 37  
42 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 37  
43 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 37  
44 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 37  
45 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 37  
46 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 37  
47 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 37  
48 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 37  
49 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 49  
51 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 49  
52 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 49  
53 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 49  
54 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 49  
55 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 49  
56 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 49  
57 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน