ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 56 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 54 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 53 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 53 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 53 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 53 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 53 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 53 เข้าร่วม 34  
40 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 53 เข้าร่วม 34  
41 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 52 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 52 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 52 เข้าร่วม 41  
46 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 51 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 51 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 51 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 51 เข้าร่วม 46  
50 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 51 เข้าร่วม 46  
51 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 50 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 51  
55 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 51  
56 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 51  
57 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 51  
58 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 51  
59 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 51  
60 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 50 เข้าร่วม 51  
61 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 51  
62 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน