ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 5  
8 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนขุมคำวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 59 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 59 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 59 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 58 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 58 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 57 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 57 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 57 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 57 เข้าร่วม 39  
43 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 56 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 56 เข้าร่วม 43  
47 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 55 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 55 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 55 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียน หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 54 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 53 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 53 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 53 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 51 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 50 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 48 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 48 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 45 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 45 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน