ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.9 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.85 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.5 เงิน 19  
20 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.5 เงิน 24  
25 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.5 เงิน 26  
27 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.5 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.5 เงิน 30  
31 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68.5 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.5 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61.5 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 58 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 57.5 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 57 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 56.5 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 55.5 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 54.5 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 54 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 53.5 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 53 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 52.5 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 51.5 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 49.5 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 49 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 48 เข้าร่วม 61  
62 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน