ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 42 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 41 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 37 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 34 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 29 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 27 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 26 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 26 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 25 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 25 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 25 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 24 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 24 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 24 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 23 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 23 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 23 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 22 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 22 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 22 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 22 เข้าร่วม 25  
30 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 21 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 20 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 20 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 19 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 19 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 19 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 18 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 18 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 18 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 17 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 17 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 17 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนพังงูพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
50 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
51 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  
52 โรงเรียนละหานทรายวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน