ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.77 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.9 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.7 เงิน 10  
11 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.84 เงิน 11  
12 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.51 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.68 เงิน 14  
15 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.57 เงิน 16  
17 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.41 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.08 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.24 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.06 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63.34 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.25 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62.12 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.91 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60.88 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 58.19 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 57.5 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 56.49 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 55.42 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 54.86 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 53.98 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 53.9 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 52.72 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 50.36 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 47.38 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 47.22 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 45.64 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 45.51 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 43.35 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 42.1 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 39.67 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 39.61 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 39.15 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 38.97 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 38.58 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 37.76 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 36.97 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36.64 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 35.72 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 34.6 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียน หนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 31.41 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 31.13 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 27.63 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 26 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนนาโพธ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 24 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 22 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนหินโงใพทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน